Iepērkam
izstrādes tiesībaszarus, šķeldu
visā
Latvijā

IEPĒRKAM:

• Zarus pie ceļa
• Zarus cirsmā
• Apaļkoku cirsmā vai pie ceļa
• Nomaļus, šāļus
• Meža cirsmas
• Nekoptas lauksaimniecības zemes.

Viss saražotais šķeldas apjoms paliek Latvijā un tiek pārvērsts bioenerģijā

PRIEKŠROCĪBAS

Attīrām jūsu īpašumu no krūmiem un kokiem, ko pārvēršam naudā. Strādājam gan ar mehanizētu tehniku, gan ar roku darbu. Izvērtējam individuāli katru objektu

Pieejami pievedējtraktori gan Zemgalē gan Kurzemē, tāpat arī visā Pierīgā

Apaļkoka sortimenta iepirkšana pie ceļa visā Latvijā

Apbūves gabalu meža zemes transformācijas pakalpojumus, teritorijas iekopšanas darbus

MEŽA ZEMES TRANSFORMĀCIJA

• Visbiežāk meža zemes platību atmežo, ja tas ir nepieciešams būvniecībai, derīgo izrakteņu ieguvei, lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai vai īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai


• Mūsu īpašumā esošu ne meža zemju apmežošana dod iespēju šīs platības izmantot trešo personu meža zemju atmežošanai un kompensācijas tiesību nodošanai


• Iespējams Jūsu pasūtītājiem rodas nepieciešamība atmežot meža zemes būvprojektu īstenošanai

DAŽI KADRI NO MŪSU VEIKTAJIEM DARBIEM

Sazināties ar mums

Iecava, Skolas iela 3

tmforestbioenergy@inbox.lv

+371 27102202

Nosūtīt pIETEIKUMU

Mūsu komanda sazināsies ar Jums pēc iespējas ātrākā laikā, lai vienotos par īpašuma apsakti dabā un lai noskaidrotu citu nepieciešamo informāciju.